021-66914318 info@mgsadr.com

بازرسی کیفی و فیزیکی تایید نوع خودرو

شرکت بازرسی معیارگسترصدر دارای گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی از سازمان

ملی استاندارد ایران  می باشد که در زمینه  صدور گواهینامه تایید نوع خودرو و كنترل تطابق

تولید وسایل نقلیه ی تولید داخل که طبق شرایط و ویژگیهای نوع تائید شده براساس استاندارد ملی

ایران به شماره 6924 فعالیت می نماید.رویه ای جهت صدور گواهینامه تائید نوع و کنترل تطابق

تولید وسائط نقلیه به منظور حصول اطمینان از استمرار کیفیت و داشتن ویژگیهای تائید شده بر

اساس استانداردهای 52 گانه خودرو و همچنین نمونه برداری می باشد.

تایید نوع خودرو

تـائید نوع تائیدیه‌ای است که گواهی می‌کند نمونه‌های تولیدی یک مدل خودرو، مجموعه و یا

یک قطعه در شرایط تولید و استفاده با الزامات فنی استاندارد مربوطه انطباق دارد. هدف از

انجام تائید نوع خودرو حصول اطمینان از رعایت ویژگیهای ایمنی، زیست محیطی وعملکردی

در طراحی و ساخت محصول می‌باشد.

متقاضی گواهینامه بازرسی موظف است خودرو /خودرو های تولیدی را بر اساس گروه ،

نوع ، گونه و مدل مطابق با استاندارد ملی استاندارد ایران بشماره 6924 تعریف و طبقه بندی

نموده و درخواست رسمی خود را جهت اخذ گواهی تائید نوع و بازرسی سیستم تطابق تولید به

شرکت معیار گستر صدر ارائه نماید.این درخواست می تواند به صورت یک قرارداد رسمی و

در چارچوب توافق دوجانبه تنظیم شود.

رییس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه استاندارد های ۵۲ گانه تولید خودرو بازنگری می

شود،گفت:اخذ استاندارد به معنی کسب حداقل کیفیت است و بالا رفتن کیفیت علاوه بر اینکه

یک ویژگی استانداردی است، در نوآوری و قیمت هم تاثیرگذار خواهد بود.