021-66914318 info@mgsadr.com

شركت معیار گستر صدر MGS

 ارائه دهنده خدمات بازرسي فني ، بازرسی کالا،خدمات آزمون و آموزش به عنوان یک سازمان

آموزش پذیر در جهت ارتقاء سطح كيفي و کمی خدمات خود، و در راستای اهداف یک شرکت تعاونی

قانونی، اقدام به استقرار سيستم های مديريت كيفيت بر مبناي استانداردهای بين المللي17025, 

ISO/IEC17020، نموده و  به منظور عملی شدن مواردی حیاتی همچون، پايبندي به اخلاق حرفه اي

و اجتماعي با تأكيد بر درستكاري ، رازداري و رعايت بي طرفي و استقلال واعلام نظر حرفه ای در

بازرسي ها ،آزمون ها و ارائه دوره های آموزشی تلاش در جهت افزايش رضايت مشتريان با برآورده

نمودن نيازها وخواسته هاي آنان و جذب نیروهای انسانی آموزش دیده و دارای سوابق اخلاقی

مثبت،اهداف کلان کیفی و کمی خود را با سرفصل های زیر معرفی می نماید:

 

·           افزایش دوره ای و متناوب در آمد و سهم بازار در فضای رقابتی موجود

 

·           ارتقا سطح آگاهی، صلاحیت و شایستگی كاركنان از طریق آموزش و بررسی اثر بخشی این آموزش

 

·           اطمینان از افزایش مستمر  سطح رضایت مشتریان

 

·           ارتقا سطح کیفی و کمی خدمات بازرسی ،بازرسی کالا ،خدمات آموزن و آموزش ،حداقل مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی و سپس بالابردن این سطح

 

·           همچنین تحقق تمامی این اهداف،بهبود مداوم و همیشگی در نظر گرفته شده است و مدیریت  ارشد شرکت برای  نیل به این اهداف برنامه ریزی می نماید.