00982166431670 info@mgsadr.com

اطلاعیه و فرم های بازرسی آسانسور

 مدارک مورد نیاز برای ثبت نام اولیه :

۱- فرم درخواست – درج کروکی پشت فرم درخواست

۲- مشخصات فنی و تائیدیه اجزاء با مهر و امضای شرکت آسانسوری

۳- تصویرطراحی و مونتاژ شرکت آسانسوری

۴- تصویر واضح از پروانه ساختمانی

۵- تصویر کارت ملی متقاضی

۶- پرینت ثبت نام اینترنتی

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام ادواری

۱- فرم درخواست درج کروکی پشت فرم درخواست

۲- اصل یا کپی واضح از گواهینامه استاندارد اولیه

۳- تصویر طراحی و مونتاژ شرکت آسانسوری

۴-تصویر کارت ملی متقاضی

۵- پرینت ثبت نام اینترنتی

ثبت نام در سامانه مدیریت از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱

 

درج در قرار داد: مسئولیت حفظ و نگهداری از پلاک ظرفیت و پلاک شناسه ملی آسانسور در طول اجرای این قرار داد بر عهده شرکت سرویس و نگهدار می باشد.همچنین شرکت سرویس و نگهدار موظف است در صورت مخدوش شدن و یا برداشته شدن این پلاکها در طول اجرای قرارداد نسبت به نصب مجدد آنها در کابین اقدام نماید.

 

شناسه ملی آسانسور:۱۰۹۵۱۱۰۰۰۱

کاربران آسانسور می توانند با ارسال شناسه ملی ۱۰ رقمی به سامانه پیام کوتاه ۱۰۰۰۱۵۱۷ آز آخرین وضعیت بازرسی این آسانسور مطلع گردند. 

ابعاد پلاک:cm 6*cm15

 

 • فرم درخواست بازرسی
 • فرم مشخصات فنی
 • گواهی خود اظهاری
 • برای دریافت لیست هزینه بازرسی فنی آسانسور اینجا کلیک کنید.
 • شماره کارت شرکت معیار گستر صدر که صرفا جهت پرداخت هزینه بازرسی آسانسور می باشد به شرح ذیل است:
 •  ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۸۲۷۱۰
 • هزینه های بازرسی پایانکار و ادواری با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده :

 • نوع بازرسی نرخ تعرفه ها به ریال

  نرخ تعرفه های بازرسی اولیه/پایانکار

  بازرسی اول تا ۵ توقف
  ۳,۹۰۶,۴۷۳ ریال
  بازرسی دوم
  ۲,۲۷۸,۷۷۶ ریال
  از بازرسی سوم به بعد
  ۱,۳۰۲,۱۵۸ ریال

  مازاد بر ۵ توقف

  ۳۲۵,۵۴۰ ریال
  نرخ تعرفه های بازرسی شخصی عینا بازرسی اولیه / پایان کار محاسبه میگردد

  نرخ تعرفه های بازرسی ادواری

  بازرسی اول تا ۵ توقف
  ۱,۳۰۲,۱۵۸ ریال
  بازرسی دوم
  ۶۵۱,۰۷۹ریال
  از بازرسی سوم به بعد
  ۳۲۵,۵۳۹ ریال
  مازاد بر ۵ توقف
  ۱۰۸,۴۷۴ ریال