021-66914318 info@mgsadr.com

اولین دوره آموزشی قوانین حقوقی مرتبط با کارشناسان استاندارد توسط شرکت معیار گستر صدر در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 24/08/96 و 25/08/96 برگزار می شود.جهت ثبت نام قطعی میبایست مبلغ 650000 ريال را به شماره حساب 0106474579008نزد بانک ملی به نام شرکت معیار گستر صدر واریز و تصویر آن را به همراه تصویر کارت ملی تا پایان ساعت اداری شنبه مورخ 20/08/96 به واحد آموزش شرکت ارسال فرمائید.جهت اطلاعات بیشتر با شماره 02166904915 داخلی 113 تماس حاصل فرمائید .