021-66914318 info@mgsadr.com

استاندارد چیست ؟

تعاریف متعددی از استاندارد وجود دارد که هر چند در کلام متفاوت ولی معنی و مفهوم یکسانی دارد . استاندارد مفهومی است که می تواند نشان دهنده انسجام و انضباط فعالیت های فکری ، علمی ، فنی و فرهنگی جامعه باشد . استاندارد در معنای اعم خود مترادف با نظم است و استاندارد سازی مترادف با تنظیم و به نظم کشیدن است . یکی از جامع ترین تعاریف می گوید : “استاندارد یعنی نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم ، فنون و تجارت بشری که به صورت مقررات و نظام هایی به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه ، افزایش میزان تفاهم ، تسهیل ارتباطات ، توسعه صنعت ، صرفه جویی در اقتصاد ملی و حفظ سلامت و ایمنی عمومی به کار گرفته می شود .”

استاندارد یعنی نظم و قانون:

استاندارد موضوعات گوناگونی را در بر می گیرد . هرچیزی در حیطه ی فکر و عمل انسان قابل استاندارد کردن است . بنابراین استاندارد ها تنها مربوط به کالا نمی شوند ، بلکه بسیاری از خدمات را نیز شامل می شوند . باید پذیرفت هر کالا و یا هر نوع خدماتی باید در یک چارچوب مشخص ارایه شود و این چارچوب ها را می توان با استاندارد تعریف کرد .

استانداردسازي (Standardization)

استانداردها پایه های علمی و فنی معتبری در جهت کمک به تدوین قوانین مربوط به بهداشت ، ایمنی و محیط زیست را فراهم نموده و همچنین زمینه رشد اقتصادی را مهیا می سازند .

استانداردهای بین المللی که حاصل توافق جهانی هستند و به عنوان مراجع مهم فنی شناخته می شوند و با تعریف ویژگی هایی از محصولات و خدمات در بازارهای جهانی پایه ای برای تصمیمات درست در هنگام توسعه زیز ساخت ها محسوب می گردند .

استانداردها زمینه ای شفاف و یکسان برای رقابت در بازارهای داخلی و خارجی ایجاد می کنند .

با استفاده از استانداردها ،تولید کنندگان می توانند محصولات و خدمات خود را در حد قابل قبول تولید و ارائه نمایند .

رقابت های فنی وسیع ایجاد شده بر پایه استانداردها دامنه انتخاب مشتریان را گسترش می دهد و آنان ، از اثرات رقابت ایجاد شده بین تولیدکنندگان سود می برند .

انطباق محصولات و خدمات با استانداردها ، تضمینی برای کیفیت ، ایمنی و افزایش اعتماد مصرف کنندگان است ،در نتیجه استانداردها می توانند کیفیت زندگی را تضمین کنند .

استانداردها در کیفیت هوا ، آب ،خاک و انتشار گازها و تشعشعات برای حفظ محیط زیست تاثیر دارد و بطور کلی استفاده از استانداردها کیفیت زندگی را ارتقاء می بخشد .

استاندارد بين المللي (International Standard)

استاندارد بين المللي مدركي است كه با توافق نظر و تصويب گروه هاي مربوطه تمامي كشورهاي عضو براي دستيابي به نظم بهينه در زمينه اي معين با هدف ارتقاي منافع جامعه برمبناي نتايج تثبيت شده علمي فناوري و تجربه تهيه مي شود.

ايزو (ISO)

ايزو مخفف نام سازمان استانداردسازي بين المللي است،(International Organization for Standardization)، كه به دليل آنكه اين نام مخفف در زمان هاي مختلف فرم متفاوت داشت تصميم گرفته شد از وا‍‍ژه اي واحد صرف نظر از نام آن در هر كشور استفاده شود. براي اين منظور واژه يونانيISOS به معني برابر و يكسان در نظر گرفته شد كه فرم خلاصه آن ISO است.سايت اين سازمان با آدرس WWW.ISO.ORG قابل دسترسي است.سازمان ايزو تا كنون 19500 استاندارد را تدوين كرده است.

استانداردها در كشورهاي صنعتي

تعداد استانداردها كشورهاي صنعتي (تا پايان سال2005 )و علامت اختصاري آنها به صورت ذيل مي باشد:

انگليس:BSI)25793)، فرانسه:AFNOR)31000)، آلمان:29583 (DIN)، آمريكا:9915(ANSI)، چين:20688، ژاپن:9702(JIS)، ايتاليا:2000(UNI)

Member Bodies

بالاترين مرجع استانداردسازي در كشور است كه حق راي كامل براي هر كميته فني ايزو را دارد.

Correspondent Members

عضويت مكاتبه اي در مورد كشورهايي است كه فعاليت استانداردسازي آنها كامل نشده است. اين اعضا نمي توانند در كار فني و همچنين در سياست گذاري سازمان ايزو شركت فعال داشته باشند ولي حق آگاهي از فعاليت هاي ايزو را دارند

Subscriber Members

گروهي است با عنوان مشترك شده، اين گروه در مورد كشورهايي است كه از نظر اقتصادي درآمد پاييني دارند و هزينه عضويت كمتري نسبت به بقيه پرداخت مي كنند ولي در تماس با سازمان ايزو هستند.

Member

اعضا به دو دسته فعال و ناظر تقسيم مي شوند،عضوهاي فعال (Participating) عضوهايي هستند كه در كار كميته فني يا زير كميته مشاركت فعال دارند و پاسخ به پرسش هاي ايزو به طور رسمي براي آنها ارسال مي شود و راي يه پيش نويس مدارك ايزو براي آنها اجباري است. عضو ناظر(Observer) عضوهايي هستند كه مشاركت در كار كميته فني و يا كميته فرعي و پاسخ به مدارك ايزو براي آنها الزامي نيست و آراي آنها براي راي گيري محاسبه نمي شود. ولي مدارك ايزو براي آنها جهت اطلاع ارسال مي شود.

Liaison Member

سازمان هاي بين المللي كه نقش مؤثري در كار كميته فني و يا كميته فرعي دارند مي توانند عضويت اشتراكي داشته باشند. اين ارتباط مي تواند بين كميته هاي فني مختلف و يا زير كميته ها نيز باشد.

Technical Committee

كميته فني گروه فني است كه كار تدوين استانداردها در زمينه اي خاص را بر عهده دارد و مسئول برنامه ريزي و پايش كار فني  است. فرآيند پذيرش و توافق نظر ميان اعضا در مورد موضوع كاري خاص از ديگر مسئوليت هاي ديگر كميته فني است. درهر كميته فني موضوع هاي كاري بر مبناي طبقه بندي خاصي در پوشش چند كميته فرعي قرار مي گيرد. هر كميته فني داراي يك دبيرخانه، رييس و دبير است.

ILAC: International Laboratory Accreditation Coopration

كميته بين المللي تاييد صلاحيت آزمايشگاهي، يك سازمان همكاري بين المللي طرح هاي مختلف تاييد صلاحيت آزمايشگاه  هاست و در سراسر جهان اجرا مي شود.ILAC يك اتحاديه بين المللي مهم براي توسعه روش هاي اجرايي و فعاليت هاي تاييد صلاحيت آزمايشگاه ها و در ارتقا تاييد صلاحيت آزمايشگاه ها به عنوان ابزاي براي تسهيل تجارت كمك به توسعه سيستم هاي تاييد صلاحيت و شناسايي امكانات آزمون صلاحيت دار در سراسر دنيا نقش عمده دارد.

IAF: International Accreditation Forum

مخفف نام مرجع بين المللي تاييد صلاحيت است.

IAS: Iran Accreditation System

نظام تاييد صلاحيت ايران است كه به منظور ايجاد نظام مستقل براي ثبات و كارايي بيشتر فعاليت هاي تاييد صلاحيت و برآورده ساختن الزامات بين المللي ايجاد شده و به ارائه خدمات مربوط به تاييد صلاحيت مي پردازد. رسالت نظام مذكور بر حصول اطمينان از عملكرد مناسب و صحيح سازمان هاي ارزيابي كننده انطباق،ترويج و درك بهتر روش هاي تاييد صلاحيت و روش هاي گواهي كردن انطباق و فوايدي كه در نتيجه اعمال اين روش ها در زمينه كيفيت محيط زيست و ايمني براي همه طرفهاي ذينفع اعم از توليد كنندگان  و مصرف كنندگان حاصل مي گردد استوار شده است.

IEC: Electronical Commission International

مخفف نام کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک است و تدوین استانداردهای الکتریکی و الکتروتکنیکی را به عهده دارد.

CE

علامت CE  علامت کیفیت اروپاست. در حال حاضر استانداردهای تدوین شده از سوی کشورهای اتحادیه اروپا مورد تایید قرار گرفته و کالاهای با نشان استاندارد “CE”می توانند به راحتی میان این کشورها مورد قبول واقع شود.

علائم استاندارد و کاربردهای آن

علامت اصلی و کامل استاندارد ایران برای کالاهایی است که ویژگی های آنها از هر حیث با استاندارد ملی ایران مطابقت دارند،همچنین این علامت بر روی گواهی نامه ها ، اوراق و بسته بندی کالاهای استاندارد شده و مصنوعات مختلف نیز به کار برده می شود.

علامتی که می توان در صورت لزوم با اضافه نمودن علامت یا شکل برای هدف های مختلف استاندارد کالاها به کار برده شود. به این شرح است:

علامت استاندارد ایمنی فقط برای کالاهایی که از نظر ایمنی دارای اهمیت بوده و با استاندارد مربوطه منطبق باشند به کار برده می شود.

در موارد بسیار نادر و استثنایی که کالا از نظر فنی مواجه با اشکالاتی شود به کار برده می شود.

علامت ویژه مصنوعات طلا با عیار 22

علامت ویژه مصنوعات طلا با عیار 18

علامت ویژه مصنوعات طلا با عیار 14

علامت ویژه مصنوعات نقره با عیار 90

علامت ویژه مصنوعات نقره با عیار 84