00982166431670 info@mgsadr.com

اطلاعیه و فرم های بازرسی آسانسور

 مدارک مورد نیاز برای ثبت نام اولیه :

1- فرم درخواست – درج کروکی پشت فرم درخواست

2- مشخصات فنی و تائیدیه اجزاء با مهر و امضای شرکت آسانسوری

3- تصویرطراحی و مونتاژ شرکت آسانسوری

4- تصویر واضح از پروانه ساختمانی

5- تصویر کارت ملی متقاضی

6- پرینت ثبت نام اینترنتی

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام ادواری

1- فرم درخواست درج کروکی پشت فرم درخواست

2- اصل یا کپی واضح از گواهینامه استاندارد اولیه

3- تصویر طراحی و مونتاژ شرکت آسانسوری

4-تصویر کارت ملی متقاضی

5- پرینت ثبت نام اینترنتی

ثبت نام در سامانه مدیریت از تاریخ 1396/01/01

 

درج در قرار داد: مسئولیت حفظ و نگهداری از پلاک ظرفیت و پلاک شناسه ملی آسانسور در طول اجرای این قرار داد بر عهده شرکت سرویس و نگهدار می باشد.همچنین شرکت سرویس و نگهدار موظف است در صورت مخدوش شدن و یا برداشته شدن این پلاکها در طول اجرای قرارداد نسبت به نصب مجدد آنها در کابین اقدام نماید.

 

شناسه ملی آسانسور:1095110001

کاربران آسانسور می توانند با ارسال شناسه ملی 10 رقمی به سامانه پیام کوتاه 10001517 آز آخرین وضعیت بازرسی این آسانسور مطلع گردند. 

ابعاد پلاک:cm 6*cm15

 

 • فرم درخواست بازرسی
 • فرم مشخصات فنی
 • گواهی خود اظهاری
 • برای دریافت لیست هزینه بازرسی فنی آسانسور اینجا کلیک کنید.
 • شماره کارت شرکت معیار گستر صدر که صرفا جهت پرداخت هزینه بازرسی آسانسور می باشد به شرح ذیل است:
 •  6037991899882710
 • هزینه های بازرسی پایانکار و ادواری با احتساب 9 درصد ارزش افزوده :

 • نوع بازرسی نرخ تعرفه ها به ریال

  نرخ تعرفه های بازرسی اولیه/پایانکار

  بازرسی اول تا 5 توقف
  3,906,473 ریال
  بازرسی دوم
  2,278,776 ریال
  از بازرسی سوم به بعد
  1,302,158 ریال

  مازاد بر 5 توقف

  325,540 ریال
  نرخ تعرفه های بازرسی شخصی عینا بازرسی اولیه / پایان کار محاسبه میگردد

  نرخ تعرفه های بازرسی ادواری

  بازرسی اول تا 5 توقف
  1,302,158 ریال
  بازرسی دوم
  651,079ریال
  از بازرسی سوم به بعد
  325,539 ریال
  مازاد بر 5 توقف
  108,474 ریال