00982166431670 info@mgsadr.com

پیام رییس سازمان ملی استاندارد به مناسبت روز جهانی استاندارد – مهر ۱۳۹۸

سنگ نبشته های تیمره گلپایگان ،پیام هایی از مردمان ایران زمین در هفت هزار سال قبل برای ما دارند.

لوحه ها و گل نبشته های تخت جمشید ، کتیبه بیستون به عنوان روزنامه سنگی با ۱۴ ستون و به سه زبان رایج در دوره هخامنشی و حکاکی آن بر صخره های کوه ، همگی حکایت از هدف برقراری ارتباط با آیندگان در طول تاریخ دارد.

بشر همواره قصد داشته است تا از پایدارترین و ماندگارترین ابزارهای ارتباطی تولید پیام استفاده کند تا خودش ، پیامش و تمدنش را برای تاریخ جاودانه سازد.

نگاه به سیر تحول وسایل ارتباطی ، واقعیتی را آشکار می سازد که توجه به شیوه های جدید و ضابطه مند کردن آنها ،رمزنگاری خواهد بود.

در عصر حاضر پیشرفت دانش و فناوری های مرتبط با ابزارهای ارتباطی ، به تصاویر ویدئویی رسیده است که شاهد استفاده آن در علوم مختلف ، تحقیقات و آموزش ، علوم پزشکی ، سرگرمی ها و گذراندن اوقات فراغت می باشیم و بنا بر گستره وسیع استفاده از ابزارهای ارتباطی ، ضرورت استانداردسازی بیش از پیش آشکار می گردد.

اینجاست که استانداردهای ویدئویی به کمک می آیند تا به عنوان “خالق صحنه های جهانی” موجبات به اشتراک گذاری اطلاعات از طریق تصاویر زنده و پویا و تامین نیاز صنایع مربوط به قابلیت های فشرده سازی را فراهم آورده و امکان تولید تصاویر ویدئویی ماندگار ، با کیفیت بهتر و با دسترسی آسان تر را برای همه کاربران ایجاد نمایند تا ما قادر باشیم پیام خود را ابه معاصران و آیندگان انتقال دهیم .

                                                                                                                              نیره پیروزبخت